המהדורה של 05.05.2011

עדכונים נוספים מהכאוס בנתב"ג

הטיסות עדיין לא ממריאות באופן סדיר

שש עם - כל הכתבות