המהדורה של 27.04.2011

עלייה נוספת במחירי המשכנתאות

נגד בנק ישראל מנחית מהלומה על נוטלי המשכנתאות, וקובע כי רכיב הריבית המשתנה במשכנתה יוגבל ל-33 אחוזים בלבד. ההגבלה החדשה, שתיכנס לתוקף ב-5 במאי, היא החמורה ביותר עד כה וכוללת את כל רכיבי הריבית המשתנה - פריים, צמוד מדד וצמוד מט"ח

שש עם - כל הכתבות