המהדורה של 24.02.2011

ניו זילנד: חשש לחיי 3 ישראלים

מחצית מן הישראלים שהיו מנותקי קשר בניו זילנד, יצרו קשר עם משפחותיהם או עם השגרירות שם. כ-15 ישראלים עדיין לא התקשרו הביתה מאז הרעש בכרייסטצ'רצ'. הדאגה העיקרית היא לגורלם של שלושת הישראלים עופר לוי, גבי אינגל ועופר מזרחי, שחבריו לטיול שבו הבוקר בלעדיו ארצה

שש עם - כל הכתבות