המהדורה של 16.01.2011

הכרעת הדין המלאה חשפה את פעולות קצב

בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסם את כל הרכעת הדין במשפטו של משה קצב. 319 עמודים של ניתוח משפטי מנומק, ציטוטי עדויות וחוות דעת של השופטים קרא, סוקולוב ושבח על הנאשם משה קצב, על העדות העיקריות ועל חבר מקורביו וסייעניו של קצב במעשיו

שש עם - כל הכתבות