המהדורה של 12.01.2011

הקלה בעונשם של דורסי אהרונסון

בית המשפט העליון המתיק היום את עונשם של שי סימון ושלום ימיני שהורשעו באחריות לפגיעה הקטלנית במיטל אהרונסון באוקטובר 2008 בעת נהיגה בשיכרות והפקרתה בכביש, ולפציעתה של חברתה מלי יזדי. סימון ישב 14 שנים בכלא ולא 20 כפי שנגזר עליו בתחילה, וימיני שהורשע היום בסיוע להפקרה, ישב שנתיים וחצי ולא חמש

שש עם - כל הכתבות