המהדורה של 29.12.2010

משפט קצב: לקראת ההכרעה

מחר יוכרע דינו של משה קצב. בבית המשפט המחוזי בתל אביב יקרא אב בית הדין ג'ורג' קרא את הכרעת הדין של נשיא המדינה לשעבר, שתשים קץ לשנים של חקירות ועדויות, ראשי תיבות ודמויות מוצללות, נאומים נרגזים והטחת האשמות

שש עם - כל הכתבות