המהדורה של 04.05.2010

תוצאות מפקד האוכלוסין 2008

לפני שנתיים טרטרו לנו התשדירים הללו השכם והערב אז בסופו של דבר נערך המפקד, והנתונים עובדו. הנה מקצם לפניכם

שש עם - כל הכתבות