המהדורה של 21.04.2010

מה עשתה הבורסה שלנו היום?

יום חיובי בבורסה בעקבות עליות שווקים בחו"ל ובעקבות דוחות רבעון חיוביים. בנק ישראל עדכן את תחזיות הצמיחה לשנת 2010 מ-3.5% ל- 3.7%, פרסם תחזיות ל-2011 של 4% צמיחה

שש עם - כל הכתבות