המהדורה של 07.03.2010

מכשיר הינשוף יכוייל מחדש

הינשוף, המכשיר המשטרתי למדידת רמת האלכוהול בגופם של נהגים, יכוייל מחדש ויתבקש למדוד רמות גבוהות יותר של אלכוהול מאלו הנמדדות כיום

שש עם - כל הכתבות