המהדורה של 04.03.2010

רפואה לעשירים בלבד?

תרופות הן עניין שמעסיק את מרביתנו: מכבי שירותי בריאות הודיעה היום שחתמה הסכם עם חברת הביטוח מגדל, ולפיו מבוטחיה, שלהם הביטוח המשלים "מגן זהב", יוכלו לרכוש ביטוח לכיסוי התרופות שאינן בסל הבריאות, תמורת 20 ₪ בחודש למשפחה. ראוי או לא ראוי?

שש עם - כל הכתבות