המהדורה של 11.10.2009

הילדים שלנו חשופים לזיהום אוויר

חדשות מדאיגות: הילדים שלנו חשופים לזיהום אויר ולתחלואה בשיעורים הרבה יותר גבוהים מהילדים באירופה למשל. את הציון הנמוך הזה מעניק דוח של הקואליציה לבריאות הציבור.אלה נווה מהקואליציה לבריאות הציבור עם כל ההסברים

שש עם - כל הכתבות