המהדורה של 29.09.2009

הוועדה על הטיפול במפוני ההתנתקות

ארבע שנים וחודשיים חלפו מאז יצאה ישראל מגוש קטיף – אבל רבים מהמפונים החלו בימים אלה להקים סוכה לחג עדיין לצד הקראווילה. ועדת החקירה לטיפול במפוני ההתנתקות פרסמה היום את דוח הביניים. צבי הנדל באולפן

שש עם - כל הכתבות