המהדורה של 03.09.2009

ירידה בזכאים לבגרות בשנה שעברה

משרד החינוך מפרסם נתונים לפיהם שיעור זכאותם של הערבים והחרדים לבגרות ואחוז הניגשים לבחינות נמצא בפער משמעותי מכלל האוכלוסייה

שש עם - כל הכתבות