המהדורה של 06.07.2009

האם נמצאה המחצבה שממנה נלקחו האבנים לבנין בית המקדש?

יתכן שהיא נמצאה ברחוב שמואל הנביא בירושלים. רשות העתיקות חשפה מחצבה משלהי ימי בית שני. ד"ר עופר שיאון מעדכן מהמחצבה יתכן שהיא נמצאה ברחוב שמואל הנביא בירושלים. רשות העתיקות חשפה מחצבה משלהי ימי בית שני. ד"ר עופר שיאון מעדכן מהמחצבה

שש עם - כל הכתבות