המהדורה של 29.01.2014

שכיר אשכנזי מרוויח יותר ממזרחי

פעם נוספת נשלף הפקק מן הבקבוק, והשד העדתי שמנמנם שם יצא החוצה. חולץ הפקק הפעם הוא מרכז אדו"ה לחקר שוויון וצדק חברתי, שבדק ומצא כי עדיין קיים פער משמעותי בין השכר שמשתכרים אשכנזים, לבין שכרם של מזרחיים

שש עם - כל הכתבות