המהדורה של 03.01.2013

"כלוב הזהב"-על מסך הטלוויזיה

אבי קושניר ינחה שעועון חדש ובוו תיבחן מידת "הגרידיות" של המתחרים. במהלך השעשועון יוכנסו המועמדים לתוך "כלוב" המכיל מוצרים שונים ויינסו להוציאם ממנו בתוך זמן קצוב

שש עם - כל הכתבות