המהדורה של 29.10.2012

הנגיד החליט להגביל המשכנתאות

נגיד בנק ישראל במסר לממשלה, שלא פועלת דיה בשוק הדיור: לראשונה הציב הערב תקרה ברורה באשר לגובה המשכנתא הניתנת לרכישת דירה: זוגות צעירים יקבלו עד 75% מערך הנכס - אך משקיעים רק עד 50%. מחשש להאטה במשק, הוריד הנגיד את הריבית בחצי אחוז

שש עם - כל הכתבות