המהדורה של 20.09.2012

'מעריב' נמכר; העובדים מוחים

עסקת מעריב נחתמה: בשלב ראשון ילכו כארבע מאות עובדים הביתה; היום הם הפגינו מול משרדי IDB, וביום שלישי לא תופק המהדורה המודפסת

שש עם - כל הכתבות