המהדורה של 16.07.2012

רשמית: עמלות הבנקים גבוהות

בנק ישראל מפרסם דוח של ועדה לחקר מדיניות הבנקים בישראל והתוצאות ממש לא מפתיעות: היעדר תחרות בין הבנקים, עמלות גבוהות והיעדר אפשרויות ליצור "תעודת זהות" בנקאית

שש עם - כל הכתבות