המהדורה של 18.03.2012

אושר פרק הדיור של ועדת טרכטנברג

הממשלה אישרה היום פה אחד את הפרק העוסק בסיוע לנזקקים לדיור במסקנות ועדת טרכטנברג: 187 אלף יחידות דיור ישווקו בחמש שנים, עם דגש על אזורי הביקוש. 40 אלף דירות יהיו במסגרת דיור בר השגה, בשכירות נמוכה. יוטל כפל ארנונה על דירות רפאים ויינתן סיוע מוגדל בשכ"ד לזכאים לדיור ציבורי

שש עם - כל הכתבות