המהדורה של 09.02.2012

טיוטת דוח המבקר בנושא השריפה בכרמל נשלחה למבוקרים

טיוטת דוח מבקר המדינה על השריפה בכרמל נשלחה הבוקר לכל הגורמים המבוקרים, בהם שר הפנים, האוצר, הביטחון וראש הממשלה, המשטרה, נציבות הכבאות ושירות בתי הסוהר. בתוך שבועיים נדרשו הגורמים הללו להעיר את הערותיהם, לקראת פרסום הדוח הסופי

שש עם - כל הכתבות