המהדורה של 19.12.2011

"אחד הגורמים לאסון - כשל אנושי"

שנה לאסון בכרמל - שר הפנים אלי ישי מתייחס לטרגדיה הקשה ולהאשמות הקשות שהופנו כלפיו : "ברור שאחד הגורמים לאסון היה הכשל האנושי במקום ובאישור להכנסת האוטובוס לציר"

שש עם - כל הכתבות