המהדורה של 06.12.2011

הוסר צו עיכוב היציאה נגד הרפז

במשך שבעה חודשים נאסר על בועז הרפז לצאת מהארץ, בשל סודות המדינה שהוא מחזיק בהם. היועץ המשפטי וינשטיין החליט עתה שלא להאריך את צו עיכוב היציאה מהארץ, זאת בניגוד לעמדת מערכת הביטחון

המהדורה המרכזית - כל הכתבות