המהדורה של 04.10.2011

עלייה בהישגי התלמידים במבחני המיצ"ב

נתונים מעודדים ממערכת החינוך: מהבחינה השנתית שנערכה לתלמידי כיתות ב', ה ו-ח' עולה כי נמשכת העלייה בהישגים הפדגוגיים של התלמידים - בהשוואה למדינות אחרות. לראשונה נרשמה עלייה בהישגים בכל נושאי הליבה בבחינה – מדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטיקה ועברית

המהדורה המרכזית - כל הכתבות