המהדורה של 14.09.2011

סל ההמלצות של ועדת טרכטנברג

התשובה של נתניהו למחאה החברתית, ועדת טרכטנברג, תגיש את מסקנותיה בעוד שבועיים. והערב אנחנו חושפים את סל ההמלצות, רוב הסעיפים שיועברו לראש הממשלה. האם זו התשובה למחאה?

המהדורה המרכזית - כל הכתבות