המהדורה של 16.05.2011

מאבקן של עובדות הניקיון בבאר שבע

במסגרת מאבקן של עובדות הניקיון בבאר שבע, היום לראשונה, השביתו עובדות קבלן את העבודה באוניברסיטת בן גוריון. המונים הגיעו כדי לתמוך בהן

המהדורה המרכזית - כל הכתבות