המהדורה של 07.09.2010

OECD: ציון שלילי לחינוך בישראל

ה–OECD, הארגון היוקרתי שלא מכבר הצטרפנו אליו, מספק אישור למה שכבר ידענו – ונותן ציון שלילי למערכת החינוך של ישראל: כיתות עם שיעור תלמידים גבוה ומורים עם שיעור-שכר נמוך

המהדורה המרכזית - כל הכתבות