המהדורה של 15.03.2010

מדד המחירים לחודש פברואר ירד ב-0.3%

ירידות המחירים במשק נמשכות: מדד חודש פברואר ירד ב-0.3%. מתחילת השנה מדובר בירידת מחירים של אחוז. לירידה הזו תרמו הורדות במחירי ההלבשה, החשמל, שירותי האינטרנט והעגבניות, שמחירן ירד ביותר מ-10%

המהדורה המרכזית - כל הכתבות