המהדורה של 18.02.2010

האם העציר שדווח כי התאבד הוכה למוות?

עציר נמצא לפני מספר חודשים מת בתאו. המוות סווג כהתאבדות. אבל, מידע חדש מעלה הרבה מאוד סימני שאלה. האם העציר הוכה למוות ומישהו בשב"ס לא רצה שיידעו מזה?

המהדורה המרכזית - כל הכתבות