המהדורה של 09.02.2010

הכותונת עברה מהשואה לחתונת הנכד

במשך 70 שנה יש לשמואל בן מנחם דייץ כותונת. היא הייתה לגופו גם כשלחם בשורות הפרטיזנים, וגם במלחמת העצמאות. בשבוע שעבר נישאה נכדתו בטקס מרגש שבו גם לכותנת היה תפקיד

המהדורה המרכזית - כל הכתבות