המהדורה של 17.08.2009

צו איסור פרסום על פרשת הגופות המבותרות

פרשה נוספת בכותרות בימים האחרונים: הנשים שגופותיהן נמצאו מבותרות ברמת גן ובנחל אלכסנדר. גם עכשיו, אנו עדיין מנועים מלפרסם את כל הפרטים בשל צו איסור פרסום שהוציא בית המשפט לבקשת המשטרה

המהדורה המרכזית - כל הכתבות