המהדורה של 22.03.2016

חבית הנפץ שמאיימת על אירופה

הפיגוע הבוקר מציף מחדש את האיום הבא של אירופה: כמיליון פליטים שנמלטו בשנה החולפת מהקרבות בעירק ובסוריה. אלפים ממשיכים להגיע מדי יום, אל מה שהפך למחנות פליטים עצומים בהם שורר מחסור במזון, בבגדים, ובהם פורצות מגפות. הצטרפנו למשלחת רופאים מארגון ISRA- AID שמטפלים בפליטים שהסבלנות שלהם פוקעת

המהדורה המרכזית - כל הכתבות