המהדורה של 13.12.2015

מתווה הגז מגיע לקו הסיום

המלצות ועדת הכלכלה בנוגע למתווה הגז יוגשו לרה"מ לקראת אישורו. על פי ההמלצות, אין הצדקה להשתמש בסעיף 52 לעקיפת הממונה על ההגבלים העסקיים משיקולי ביטחון. בנוסף, מניעת שינויים במתווה במשך עשור באמצעות חקיקה מנוגדת לעקרונות הדמוקרטיה ומחלישה את הכנסת באופן שאינו מידתי

המהדורה המרכזית - כל הכתבות