המהדורה של 01.04.2014

תואר באנגלית בארץ - להכרעת המל"ג

האם במדינת ישראל צריך לאשר לימודי משפטים לתואר ראשון בשפה האנגלית? בשבוע הבא תכריע המועצה להשכלה גבוהה בסוגיה שמעוררת ויכוח חריף

המהדורה המרכזית - כל הכתבות