המהדורה של 15.02.2015

מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.9%

הלמ"ס פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, ממנו עולה מגמה של העמקת הדפלציה. המדד ירד בשיעור של 0.9%, קצב חד מהצפוי. ב-2014 המשק הישראלי נכנס לדפלציה כאשר קצב האינפלציה השנתי היה שלילי והסתכם בכ-0.2%-

המהדורה המרכזית - כל הכתבות