המהדורה של 04.11.2013

האוצר יציע: שרים לא ימנו דירקטורים

זו שיטה ידועה בה שרים גומלים למקורבים - מינוי כדירקטורים בחברה ממשלתית. אבל תכנית חדשה של משרד האוצר מציעה לשלול מהשרים את האפשרות לעשות זאת, ובמקום זאת וועדה ציבורית בלתי תלויה תמנה אותם

המהדורה המרכזית - כל הכתבות