המהדורה של 11.02.2013

מהפכה בתחום קרנות ההשתלמות

עד היום החיסכון לקרן ההשתלמות נפדה בתום שש שנים. מסלול חיסכון חדש, שהושק היום, מציע להמיר את הקרן לתוספת מיידית לנטו ולחיסכון משלים לפנסיה. האם זה מהלך כדאי?

המהדורה המרכזית - כל הכתבות