המהדורה של 15.01.2013

מדד המחירים לצרכן מעיד על האטה במשק

נתונים שפורסמו היום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שהמחירים במשק התייקרו בשיעור של 0.2%. הנתון יקשה על הניסיון שלא להעלות מיסים במטרה לסגור את הגרעון התקציבי הגדול

המהדורה המרכזית - כל הכתבות