המהדורה של 29.10.2012

בנק ישראל מוריד את הריבית

שורה של צעדים דרמטיים של נגיד בנק ישראל שנועדו לעודד צמיחה ולהוריד במעט את מחירי הדיור. הריבית במשק ירדה ברבע אחוז, והוטלו מגבלות על הבנקים בנושא המשכנתאות כדי להגביל את המשקיעים ואת רוכשי דירה שנייה

המהדורה המרכזית - כל הכתבות