המהדורה של 27.08.2012

תלמידים לא יחוסנו בבתי הספר

בפתיחת שנת הלימודים הודיע משרד הבריאות לאחיות כי אין להפנות את התלמידים לקבלת חיסונים לחברת נטלי לקבלת שירותי בריאות לתלמיד, ולא פרסם שם של זכיין חדש. משרד הבריאות: "אין שיבושים באספקת עזרה ראשונה בבתי הספר, ההודעה על זכיין חדש מתעכבת בעקבות הנחיית בית המשפט"

המהדורה המרכזית - כל הכתבות