המהדורה של 24.12.2014

טובעים במספרים הפרק השלישי

כתבת המשך לסדרת הכתבות שעוסקת באיך הגופים הפיננסים, הבנקים וחברות הביטוח מנצלים את חוסר הידע שלנו. הפעם ייבחנו הפתרונות

המהדורה המרכזית - כל הכתבות