המהדורה של 06.08.2012

התנצלות והבהרה: מר חיים גורן

לפני מספר שבועות שידרנו כאן כתבה אודות המתיחות בדרום תל-אביב על רקע נוכחות המהגרים מאפריקה. בכתבה הופיע, בין היתר, מר חיים גורן, חבר ועד שכונת שפירא הפועל לרווחת תושבי השכונה. מתחת לתצלומו הופיע בטעות שמו של אדם אחר. אנו מבהירים כי למר גורן לא מיוחסים חשדות פליליים כלשהם, ואנו מתנצלים בפני מר גורן

המהדורה המרכזית - כל הכתבות