המהדורה של 15.07.2012

מכללת אריאל תוכר כאוניברסיטה?

שר החינוך הגיש פנייה אל המל"ג בבקשה להכרה במרכז האוניברסיטאי באריאל כאוניברסיטה. הבקשה נומקה בכך שהמוסד עומד בדרישות האקדמיות להכרה כאוניברסיטה. במקביל הודיע שר האוצר על העברה של 50 מיליון שקלים לביצוע המהלך

המהדורה המרכזית - כל הכתבות