המהדורה של 01.05.2012

פורסם דוח מבקר המדינה; במרכז: סוגיית גיוס החרדים

הדו"ח השנתי של מבקר המדינה. ספר עב כרס, ושורה ארוכה של מחדלים – וזה עוד לפני פרסום הדוחות המיוחדים בנושאי אסון הכרמל ופרשת הרפז. מבקר המדינה הניח על שולחנו של יושב ראש הכנסת את הדוח השנתי ובמרכזו - סוגיית גיוס החרדים

המהדורה המרכזית - כל הכתבות