המהדורה של 15.12.2011

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר בשיעור של 0.1%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים מפתיעים על ירידה במדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר. מדד המחירים ירד בשיעור של 0.1% וסעיף הדיור הפחית מערכו 0.7%

המהדורה המרכזית - כל הכתבות