המהדורה של 11.03.2011

עדכונים על הנעשה בארה"ב

אהרן ברנע מעדכן מארה"ב בעקבות רעש האדמה שפקד את יפן

אולפן שישי - כל הכתבות