המהדורה של 16.10.2009

כותרות אולפ"ש

יאיר לפיד עם כותרות אולפן שישי

אולפן שישי - כל הכתבות