המהדורה של 13.12.2009

מדוע תקוע "חוק הביציות"?

הצעת חוק פרטית להסדרת תרומת הביציות בישראל תובא מחר לאישור ועדת השרים לחקיקה. נושא תרומת הביציות בישראל נידון כבר יותר מעשר שנים, אך עדיין לא הוסדר בחוק

מהדורה ראשונה - כל הכתבות