המהדורה של 13.10.2009

א' נגד קצב

משפט האונס של הנשיא לשעבר משה קצב: היום התייצבה בבית המשפט א' ממשרד התיירות עליה מבוסס תיק האונס של קצב. היא העידה מול בית המשפט במשך ארבע שעות. את פרטי העדות אנחנו מנועים מלהביאמשום שהמשפט מתנהל בדלתיים סגורות

מהדורה ראשונה - כל הכתבות