המהדורה של 03.09.2009

סוף לשביתה בי-ם

אחרי שהובילה לשיבושים הבוקר בבתי הספר בעיר - שביתת ועד העובדים בירושלים הסתיימה, וכבר מחר יתקיימו הלימודים כסדרם. ראש העיר וּועד העובדים הגיעו להסכם שלפיו יישמר מעמד העובדים, ותתקיים הידברות בין הצדדים בנוגע לשאר הנושאים שהיו על הפרק. במידה שההבנות לא יכובדו יוכל הועד לשבות פעם נוספת, לאחר מתן התראה

מהדורה ראשונה - כל הכתבות